Čime se bavimo

services

Pružanje saveta i preporuka klijentima za odabir optimalne konfiguracije računarske, mrežne i prateće opreme.

Instalacija i konfiguracija MS Servera 2003, 2008, 2012, Small Business Servera 2008/2012 i radnih stanica (XP, Vista, 7, 8, 10).

  • konfiguracija domenske infrastrukture - AD, DNS, DHCP i ostalih funkcionalnosti u skladu sa potrebama i zahtevima klijenta
  • konfiguracija Workgroup infrastrukture

Instalacija, konfiguracija i održavanje MS Exchange Servera 2007, 2010, 2013

Instalacija pratećih aplikacija, njihovo fino podešavanje i optimizovanje za efikasan rad u MS Windows okruženju.

Zaštita računara i mreža - instalacija, konfiguracija i optimizacija AntiVirus i Firewall aplikacija.

Instalacija, podešavanje i održavanje Network Attached Storage - NAS uređaja.

Instalacija i konfiguracija mrežne infrastrukture - LAN, Wireless i povezivanje na internet - ADSL, Cable, GPRS.

Konfiguracija VPN mreža za daljinski pristup IT resursima u kancelariji.

Instalacija, povezivanje i podešavanje prateće opreme (štampači, skeneri i sl.).

Zaštita vaših podataka - kreiranje i implementacija procedura za Backup i Restore podataka.

Tehnička podrška krajnjim korisnicima - telefonski, on-line ili u prostoru korisnika.services

Web dizajn:

  • Izrada Web prezentacija na bazi CMS (Content Management System) u Joomla! tehnologiji, HTML, CSS,
  • Objavljivanje prezentacija na internetu - Web hosting, ažuriranje i održavanje prezentacije u dogovorenom periodu.

Obuka zaposlenih u vašem radnom prostoru za efikasno korišćenje računara:

  • MS Windows operativne sisteme (Windows XP, Vista, 7, 8, 10),
  • MS Office i Open Office,
  • Efikasno i bezbedno korišćenje Interenta (Internet, e-mail, Web servisi),
  • Instalacija programa i obuka korisnika za e-banking aplikacije koje se koriste u e-poslovanju (Pexim/Asseco, Halcom, Web klijenti).
  • Instalacija i podešavanje programa za elektronske servise: e-potpisivanje, pristup elektronskim servisima e-Uprava, APR-a (NexU), Croso, e-Porezi, KZO, LPA, SEF i obuka korisnika za njihovo korišćenje.

Redovna kontrola bezbednosti računarske mreže u preduzeću i analiza rizka od upada spolja.